Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 37,081-37,100 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 3.4 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042243
Mã NSX: RT0805BRC073K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 562 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041246
Mã NSX: RT0805WRE07562RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.57 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042244
Mã NSX: RT0805BRC073K57L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56.2 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041247
Mã NSX: RT0805WRE0756K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.6 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042245
Mã NSX: RT0805BRC073K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041248
Mã NSX: RT0805WRE0756KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.92 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042246
Mã NSX: RT0805BRC073K92L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56.2 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041249
Mã NSX: RT0805WRE0756R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.9 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042247
Mã NSX: RT0805BRC073K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041250
Mã NSX: RT0805WRE0756RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 422 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042248
Mã NSX: RT0805BRC07422KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 576 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041251
Mã NSX: RT0805WRE07576RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 453 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042249
Mã NSX: RT0805BRC07453KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 57.6 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041252
Mã NSX: RT0805WRE0757K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 470 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042250
Mã NSX: RT0805BRC07470KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 57.6 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041253
Mã NSX: RT0805WRE0757R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 48.7 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042251
Mã NSX: RT0805BRC0748K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 590 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041254
Mã NSX: RT0805WRE07590RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 499 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042252
Mã NSX: RT0805BRC07499KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 59 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041255
Mã NSX: RT0805WRE0759KL

Số lượng / Giá