Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 37,101-37,120 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 499 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042253
Mã NSX: RT0805BRC07499RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 59 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041256
Mã NSX: RT0805WRE0759RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 49.2 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042254
Mã NSX: RT0805BRC0749K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.11 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041257
Mã NSX: RT0805WRE075K11L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 49.9 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042255
Mã NSX: RT0805BRC0749K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041258
Mã NSX: RT0805WRE075K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.3 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042256
Mã NSX: RT0805BRC074K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.23 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041259
Mã NSX: RT0805WRE075K23L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.53 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042257
Mã NSX: RT0805BRC074K53L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.36 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041260
Mã NSX: RT0805WRE075K36L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.64 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042258
Mã NSX: RT0805BRC074K64L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.49 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041261
Mã NSX: RT0805WRE075K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042259
Mã NSX: RT0805BRC074K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.62 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041262
Mã NSX: RT0805WRE075K62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.99 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042260
Mã NSX: RT0805BRC074K99L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.6 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041263
Mã NSX: RT0805WRE075K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 510 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042261
Mã NSX: RT0805BRC07510KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.76 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041264
Mã NSX: RT0805WRE075K76L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51.1 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042262
Mã NSX: RT0805BRC0751K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.9 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041265
Mã NSX: RT0805WRE075K9L

Số lượng / Giá