Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 37,121-37,140 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 51 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042263
Mã NSX: RT0805BRC0751KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 604 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041266
Mã NSX: RT0805WRE07604RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 560 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042264
Mã NSX: RT0805BRC07560RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 60.4 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041267
Mã NSX: RT0805WRE0760K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042265
Mã NSX: RT0805BRC0756KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 60.4 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041268
Mã NSX: RT0805WRE0760R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042266
Mã NSX: RT0805BRC0756RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 619 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041269
Mã NSX: RT0805WRE07619RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 590 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042267
Mã NSX: RT0805BRC07590KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 61.9 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041270
Mã NSX: RT0805WRE0761K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.62 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042268
Mã NSX: RT0805BRC075K62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 61.9 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041271
Mã NSX: RT0805WRE0761R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.9 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042269
Mã NSX: RT0805BRC075K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 620 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041272
Mã NSX: RT0805WRE07620RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 619 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042270
Mã NSX: RT0805BRC07619RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 62 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041273
Mã NSX: RT0805WRE0762KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 620 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042271
Mã NSX: RT0805BRC07620RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 62 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041274
Mã NSX: RT0805WRE0762RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 62 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042272
Mã NSX: RT0805BRC0762KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 634 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041275
Mã NSX: RT0805WRE07634RL

Số lượng / Giá