Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 37,141-37,160 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 64.9 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042273
Mã NSX: RT0805BRC0764K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 63.4 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041276
Mã NSX: RT0805WRE0763K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042274
Mã NSX: RT0805BRC0768KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 63.4 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041277
Mã NSX: RT0805WRE0763R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.19 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042275
Mã NSX: RT0805BRC076K19L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 649 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041278
Mã NSX: RT0805WRE07649RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.81 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042276
Mã NSX: RT0805BRC076K81L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 64.9 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041279
Mã NSX: RT0805WRE0764K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.98 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042277
Mã NSX: RT0805BRC076K98L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 64.9 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041280
Mã NSX: RT0805WRE0764R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 715 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042278
Mã NSX: RT0805BRC07715RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 665 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041281
Mã NSX: RT0805WRE07665RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 71.5 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042279
Mã NSX: RT0805BRC0771K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 66.5 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041282
Mã NSX: RT0805WRE0766K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042280
Mã NSX: RT0805BRC0775KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 66.5 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041283
Mã NSX: RT0805WRE0766R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 76.8 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042281
Mã NSX: RT0805BRC0776K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 680 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041284
Mã NSX: RT0805WRE07680RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.5 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042282
Mã NSX: RT0805BRC077K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 681 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041285
Mã NSX: RT0805WRE07681RL

Số lượng / Giá