Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 37,161-37,180 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 820 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042283
Mã NSX: RT0805BRC07820RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68.1 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041286
Mã NSX: RT0805WRE0768K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042284
Mã NSX: RT0805BRC0782KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041287
Mã NSX: RT0805WRE0768KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.06 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042285
Mã NSX: RT0805BRC078K06L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68.1 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041288
Mã NSX: RT0805WRE0768R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.25 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042286
Mã NSX: RT0805BRC078K25L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041289
Mã NSX: RT0805WRE0768RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 91 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042287
Mã NSX: RT0805BRC0791KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 698 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041290
Mã NSX: RT0805WRE07698RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 97.6 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042288
Mã NSX: RT0805BRC0797K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 69.8 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041291
Mã NSX: RT0805WRE0769K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.1 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042289
Mã NSX: RT0805BRC079K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 69.8 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041292
Mã NSX: RT0805WRE0769R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.76 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042290
Mã NSX: RT0805BRC079K76L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.04 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041293
Mã NSX: RT0805WRE076K04L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042291
Mã NSX: RT0805WRD07100KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.19 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041294
Mã NSX: RT0805WRE076K19L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042292
Mã NSX: RT0805WRD07100RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.2 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041295
Mã NSX: RT0805WRE076K2L

Số lượng / Giá