Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 37,181-37,200 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 105 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042293
Mã NSX: RT0805WRD07105RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.34 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041296
Mã NSX: RT0805WRE076K34L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.2 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042294
Mã NSX: RT0805WRD0710K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.49 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041297
Mã NSX: RT0805WRE076K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042295
Mã NSX: RT0805WRD0710KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.65 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041298
Mã NSX: RT0805WRE076K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 113 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042296
Mã NSX: RT0805WRD07113RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.81 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041299
Mã NSX: RT0805WRE076K81L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.4 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042297
Mã NSX: RT0805WRD0712K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.8 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041300
Mã NSX: RT0805WRE076K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.7 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042298
Mã NSX: RT0805WRD0712K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.98 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041301
Mã NSX: RT0805WRE076K98L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 130 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042299
Mã NSX: RT0805WRD07130RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 715 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041302
Mã NSX: RT0805WRE07715RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042300
Mã NSX: RT0805WRD0713KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 71.5 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041303
Mã NSX: RT0805WRE0771K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042301
Mã NSX: RT0805WRD0718KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 71.5 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041304
Mã NSX: RT0805WRE0771R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.02 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042302
Mã NSX: RT0805WRD071K02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 732 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041305
Mã NSX: RT0805WRE07732RL

Số lượng / Giá