Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 37,221-37,240 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 2 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042313
Mã NSX: RT0805WRD072KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 78.7 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041316
Mã NSX: RT0805WRE0778R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.1 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042314
Mã NSX: RT0805WRD0730K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.15 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041317
Mã NSX: RT0805WRE077K15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 348 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042315
Mã NSX: RT0805WRD07348RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.32 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041318
Mã NSX: RT0805WRE077K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.4 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042316
Mã NSX: RT0805WRD073K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.5 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041319
Mã NSX: RT0805WRE077K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042317
Mã NSX: RT0805WRD0747KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.68 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041320
Mã NSX: RT0805WRE077K68L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042318
Mã NSX: RT0805WRD074K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.87 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041321
Mã NSX: RT0805WRE077K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.99 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042319
Mã NSX: RT0805WRD074K99L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 806 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041322
Mã NSX: RT0805WRE07806RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 750 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042320
Mã NSX: RT0805WRD07750RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 80.6 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041323
Mã NSX: RT0805WRE0780K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 90.9 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042321
Mã NSX: RT0805WRD0790K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 80.6 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041324
Mã NSX: RT0805WRE0780R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 910 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042322
Mã NSX: RT0805WRD07910RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 820 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041325
Mã NSX: RT0805WRE07820RL

Số lượng / Giá