Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 37,301-37,320 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 42 mOhms 0805 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00042353
Mã NSX: PE0805FRF470R042L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 95.3 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041356
Mã NSX: RT0805WRE0795K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43 mOhms 0805 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00042354
Mã NSX: PE0805FRF470R043L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 95.3 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041357
Mã NSX: RT0805WRE0795R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 mOhms 0805 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00042355
Mã NSX: PE0805FRF470R047L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 976 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041358
Mã NSX: RT0805WRE07976RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 40 mOhms 0805 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00042356
Mã NSX: PE0805FRF470R04L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 97.6 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041359
Mã NSX: RT0805WRE0797K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 50 mOhms 0805 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00042357
Mã NSX: PE0805FRF470R05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 97.6 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041360
Mã NSX: RT0805WRE0797R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 mOhms 0805 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00042358
Mã NSX: PE0805FRF470R068L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.09 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041361
Mã NSX: RT0805WRE079K09L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 250 mOhms 0805 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00042359
Mã NSX: PE0805FRF470R25L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.1 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041362
Mã NSX: RT0805WRE079K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 mOhms 0805 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00042360
Mã NSX: PE0805FRM470R012L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.31 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041363
Mã NSX: RT0805WRE079K31L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13 mOhms 0805 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00042361
Mã NSX: PE0805FRM470R013L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.53 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041364
Mã NSX: RT0805WRE079K53L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14 mOhms 0805 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00042362
Mã NSX: PE0805FRM470R014L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.76 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041365
Mã NSX: RT0805WRE079K76L

Số lượng / Giá