Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 37,341-37,360 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 27 mOhms 0805 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00042373
Mã NSX: PE0805FRM470R027L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 mOhms 0805 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00041376
Mã NSX: PE0805DRF7W0R047L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28 mOhms 0805 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00042374
Mã NSX: PE0805FRM470R028L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 40 mOhms 0805 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00041377
Mã NSX: PE0805DRF7W0R04L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 29 mOhms 0805 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00042375
Mã NSX: PE0805FRM470R029L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 50 mOhms 0805 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00041378
Mã NSX: PE0805DRF7W0R05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 mOhms 0805 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00042376
Mã NSX: PE0805FRM470R02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 102 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041379
Mã NSX: RT0805WRD07102KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 mOhms 0805 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00042377
Mã NSX: PE0805FRM470R033L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 102 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041380
Mã NSX: RT0805WRD07102RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34 mOhms 0805 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00042378
Mã NSX: PE0805FRM470R034L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 105 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041381
Mã NSX: RT0805WRD07105KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 35 mOhms 0805 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00042379
Mã NSX: PE0805FRM470R035L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 107 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041382
Mã NSX: RT0805WRD07107KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 mOhms 0805 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00042380
Mã NSX: PE0805FRM470R039L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 107 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041383
Mã NSX: RT0805WRD07107RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 mOhms 0805 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00042381
Mã NSX: PE0805FRM470R03L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.5 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041384
Mã NSX: RT0805WRD0710K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 42 mOhms 0805 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00042382
Mã NSX: PE0805FRM470R042L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.7 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041385
Mã NSX: RT0805WRD0710K7L

Số lượng / Giá