Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 37,421-37,440 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 680 mOhms 0805 ±0.5% 0.333W, 1/3W
Mã Tranzi: TZ-00042413
Mã NSX: PE0805DRF7T0R68L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.4 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041416
Mã NSX: RT0805WRD0712R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 102 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042414
Mã NSX: RT0805BRB07102RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.7 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041417
Mã NSX: RT0805WRD0712R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 105 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042415
Mã NSX: RT0805BRB07105RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041418
Mã NSX: RT0805WRD0712RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 107 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042416
Mã NSX: RT0805BRB07107KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 130 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041419
Mã NSX: RT0805WRD07130KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.2 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042417
Mã NSX: RT0805BRB0710R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 133 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041420
Mã NSX: RT0805WRD07133KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.5 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042418
Mã NSX: RT0805BRB0710R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 133 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041421
Mã NSX: RT0805WRD07133RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.7 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042419
Mã NSX: RT0805BRB0710R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 137 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041422
Mã NSX: RT0805WRD07137KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 113 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042420
Mã NSX: RT0805BRB07113KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 137 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041423
Mã NSX: RT0805WRD07137RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 113 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042421
Mã NSX: RT0805BRB07113RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.3 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041424
Mã NSX: RT0805WRD0713K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 115 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042422
Mã NSX: RT0805BRB07115KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.7 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041425
Mã NSX: RT0805WRD0713K7L

Số lượng / Giá