Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 37,481-37,500 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 143 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042443
Mã NSX: RT0805BRB07143RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 158 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041446
Mã NSX: RT0805WRD07158RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.3 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042444
Mã NSX: RT0805BRB0714R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.4 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041447
Mã NSX: RT0805WRD0715K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.7 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042445
Mã NSX: RT0805BRB0714R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.8 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041448
Mã NSX: RT0805WRD0715K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042446
Mã NSX: RT0805BRB0714RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041449
Mã NSX: RT0805WRD0715KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 154 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042447
Mã NSX: RT0805BRB07154KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.4 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041450
Mã NSX: RT0805WRD0715R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 158 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042448
Mã NSX: RT0805BRB07158KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.8 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041451
Mã NSX: RT0805WRD0715R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 158 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042449
Mã NSX: RT0805BRB07158RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041452
Mã NSX: RT0805WRD0715RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.4 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042450
Mã NSX: RT0805BRB0715R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 160 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041453
Mã NSX: RT0805WRD07160KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.8 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042451
Mã NSX: RT0805BRB0715R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 160 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041454
Mã NSX: RT0805WRD07160RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 160 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042452
Mã NSX: RT0805BRB07160KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 162 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041455
Mã NSX: RT0805WRD07162KL

Số lượng / Giá