Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 37,541-37,560 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 191 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042473
Mã NSX: RT0805BRB07191KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.8 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041476
Mã NSX: RT0805WRD0717R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 196 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042474
Mã NSX: RT0805BRB07196KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 180 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041477
Mã NSX: RT0805WRD07180KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 196 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042475
Mã NSX: RT0805BRB07196RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 180 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041478
Mã NSX: RT0805WRD07180RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.1 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042476
Mã NSX: RT0805BRB0719K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 182 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041479
Mã NSX: RT0805WRD07182KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.1 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042477
Mã NSX: RT0805BRB0719R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 182 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041480
Mã NSX: RT0805WRD07182RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.6 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042478
Mã NSX: RT0805BRB0719R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 187 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041481
Mã NSX: RT0805WRD07187KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.02 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042479
Mã NSX: RT0805BRB071K02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 187 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041482
Mã NSX: RT0805WRD07187RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.18 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042480
Mã NSX: RT0805BRB071K18L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.2 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041483
Mã NSX: RT0805WRD0718K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.78 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042481
Mã NSX: RT0805BRB071K78L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.7 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041484
Mã NSX: RT0805WRD0718K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 205 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042482
Mã NSX: RT0805BRB07205KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.2 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041485
Mã NSX: RT0805WRD0718R2L

Số lượng / Giá