Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 37,561-37,580 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 205 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042483
Mã NSX: RT0805BRB07205RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.7 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041486
Mã NSX: RT0805WRD0718R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20.5 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042484
Mã NSX: RT0805BRB0720K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041487
Mã NSX: RT0805WRD0718RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20.5 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042485
Mã NSX: RT0805BRB0720R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 191 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041488
Mã NSX: RT0805WRD07191KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 210 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042486
Mã NSX: RT0805BRB07210KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 191 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041489
Mã NSX: RT0805WRD07191RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 210 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042487
Mã NSX: RT0805BRB07210RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 196 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041490
Mã NSX: RT0805WRD07196KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 215 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042488
Mã NSX: RT0805BRB07215KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 196 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041491
Mã NSX: RT0805WRD07196RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21.5 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042489
Mã NSX: RT0805BRB0721R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.1 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041492
Mã NSX: RT0805WRD0719K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042490
Mã NSX: RT0805BRB0721RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.6 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041493
Mã NSX: RT0805WRD0719K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042491
Mã NSX: RT0805BRB07220KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.1 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041494
Mã NSX: RT0805WRD0719R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 221 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042492
Mã NSX: RT0805BRB07221RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.6 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041495
Mã NSX: RT0805WRD0719R6L

Số lượng / Giá