Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 37,601-37,620 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 24.3 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042503
Mã NSX: RT0805BRB0724R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.3 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041506
Mã NSX: RT0805WRD071K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.9 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042504
Mã NSX: RT0805BRB0724R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.43 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041507
Mã NSX: RT0805WRD071K43L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042505
Mã NSX: RT0805BRB0724RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.47 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041508
Mã NSX: RT0805WRD071K47L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 255 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042506
Mã NSX: RT0805BRB07255KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.4 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041509
Mã NSX: RT0805WRD071K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 255 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042507
Mã NSX: RT0805BRB07255RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.54 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041510
Mã NSX: RT0805WRD071K54L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 25.5 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042508
Mã NSX: RT0805BRB0725R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.58 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041511
Mã NSX: RT0805WRD071K58L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 261 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042509
Mã NSX: RT0805BRB07261KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.62 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041512
Mã NSX: RT0805WRD071K62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 267 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042510
Mã NSX: RT0805BRB07267KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.65 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041513
Mã NSX: RT0805WRD071K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 267 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042511
Mã NSX: RT0805BRB07267RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.69 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041514
Mã NSX: RT0805WRD071K69L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.1 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042512
Mã NSX: RT0805BRB0726R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.6 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041515
Mã NSX: RT0805WRD071K6L

Số lượng / Giá