Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 37,641-37,660 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 28 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042523
Mã NSX: RT0805BRB0728RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041526
Mã NSX: RT0805WRD0720RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 294 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042524
Mã NSX: RT0805BRB07294KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 210 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041527
Mã NSX: RT0805WRD07210RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 29.4 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042525
Mã NSX: RT0805BRB0729K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 215 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041528
Mã NSX: RT0805WRD07215RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 29.4 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042526
Mã NSX: RT0805BRB0729R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21.5 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041529
Mã NSX: RT0805WRD0721K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.15 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042527
Mã NSX: RT0805BRB072K15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041530
Mã NSX: RT0805WRD0721KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.71 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042528
Mã NSX: RT0805BRB072K71L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21.5 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041531
Mã NSX: RT0805WRD0721R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.87 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042529
Mã NSX: RT0805BRB072K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041532
Mã NSX: RT0805WRD0721RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042530
Mã NSX: RT0805BRB07300KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041533
Mã NSX: RT0805WRD07220RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 301 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042531
Mã NSX: RT0805BRB07301KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 221 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041534
Mã NSX: RT0805WRD07221RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 309 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042532
Mã NSX: RT0805BRB07309RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 226 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041535
Mã NSX: RT0805WRD07226RL

Số lượng / Giá