Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 37,681-37,700 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 34.8 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042543
Mã NSX: RT0805BRB0734R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.2 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041546
Mã NSX: RT0805WRD0723R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042544
Mã NSX: RT0805BRB0734RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.7 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041547
Mã NSX: RT0805WRD0723R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 357 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042545
Mã NSX: RT0805BRB07357KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 240 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041548
Mã NSX: RT0805WRD07240RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 35.7 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042546
Mã NSX: RT0805BRB0735R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 243 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041549
Mã NSX: RT0805WRD07243RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 360 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042547
Mã NSX: RT0805BRB07360KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 249 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041550
Mã NSX: RT0805WRD07249RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 360 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042548
Mã NSX: RT0805BRB07360RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.3 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041551
Mã NSX: RT0805WRD0724K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 365 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042549
Mã NSX: RT0805BRB07365KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.9 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041552
Mã NSX: RT0805WRD0724K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36.5 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042550
Mã NSX: RT0805BRB0736R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041553
Mã NSX: RT0805WRD0724KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042551
Mã NSX: RT0805BRB0736RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.3 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041554
Mã NSX: RT0805WRD0724R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 374 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042552
Mã NSX: RT0805BRB07374KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041555
Mã NSX: RT0805WRD0724RL

Số lượng / Giá