Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 37,721-37,740 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 402 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042563
Mã NSX: RT0805BRB07402KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 274 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041566
Mã NSX: RT0805WRD07274RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 40.2 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042564
Mã NSX: RT0805BRB0740R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27.4 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041567
Mã NSX: RT0805WRD0727K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 412 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042565
Mã NSX: RT0805BRB07412KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27.4 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041568
Mã NSX: RT0805WRD0727R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 412 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042566
Mã NSX: RT0805BRB07412RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041569
Mã NSX: RT0805WRD0727RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 41.2 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042567
Mã NSX: RT0805BRB0741R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 280 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041570
Mã NSX: RT0805WRD07280RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 422 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042568
Mã NSX: RT0805BRB07422KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 287 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041571
Mã NSX: RT0805WRD07287RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 422 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042569
Mã NSX: RT0805BRB07422RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28.7 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041572
Mã NSX: RT0805WRD0728K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 42.2 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042570
Mã NSX: RT0805BRB0742R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041573
Mã NSX: RT0805WRD0728KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 430 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042571
Mã NSX: RT0805BRB07430KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28.7 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041574
Mã NSX: RT0805WRD0728R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 432 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042572
Mã NSX: RT0805BRB07432RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041575
Mã NSX: RT0805WRD0728RL

Số lượng / Giá