Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 37,761-37,780 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 475 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042583
Mã NSX: RT0805BRB07475KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.37 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041586
Mã NSX: RT0805WRD072K37L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 475 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042584
Mã NSX: RT0805BRB07475RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.43 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041587
Mã NSX: RT0805WRD072K43L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47.5 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042585
Mã NSX: RT0805BRB0747R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.49 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041588
Mã NSX: RT0805WRD072K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 481 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042586
Mã NSX: RT0805BRB07481RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.4 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041589
Mã NSX: RT0805WRD072K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 487 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042587
Mã NSX: RT0805BRB07487KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.55 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041590
Mã NSX: RT0805WRD072K55L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 48.7 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042588
Mã NSX: RT0805BRB0748R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.61 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041591
Mã NSX: RT0805WRD072K61L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.48 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042589
Mã NSX: RT0805BRB074K48L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.67 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041592
Mã NSX: RT0805WRD072K67L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.87 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042590
Mã NSX: RT0805BRB074K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.71 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041593
Mã NSX: RT0805WRD072K71L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 510 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042591
Mã NSX: RT0805BRB07510KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.74 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041594
Mã NSX: RT0805WRD072K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 511 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042592
Mã NSX: RT0805BRB07511KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.7 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041595
Mã NSX: RT0805WRD072K7L

Số lượng / Giá