Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 37,801-37,820 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 57.6 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042603
Mã NSX: RT0805BRB0757K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041606
Mã NSX: RT0805WRD0730RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 57.6 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042604
Mã NSX: RT0805BRB0757R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 316 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041607
Mã NSX: RT0805WRD07316RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 590 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042605
Mã NSX: RT0805BRB07590KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 31.6 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041608
Mã NSX: RT0805WRD0731K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 59 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042606
Mã NSX: RT0805BRB0759KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 31.6 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041609
Mã NSX: RT0805WRD0731R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.23 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042607
Mã NSX: RT0805BRB075K23L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 324 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041610
Mã NSX: RT0805WRD07324RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.36 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042608
Mã NSX: RT0805BRB075K36L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 32.4 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041611
Mã NSX: RT0805WRD0732K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 604 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042609
Mã NSX: RT0805BRB07604KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 32.4 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041612
Mã NSX: RT0805WRD0732R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 60.4 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042610
Mã NSX: RT0805BRB0760R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041613
Mã NSX: RT0805WRD07330RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 619 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042611
Mã NSX: RT0805BRB07619KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 332 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041614
Mã NSX: RT0805WRD07332RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 620 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042612
Mã NSX: RT0805BRB07620KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33.2 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041615
Mã NSX: RT0805WRD0733K2L

Số lượng / Giá