Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 37,821-37,840 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 634 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042613
Mã NSX: RT0805BRB07634KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041616
Mã NSX: RT0805WRD0733KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 63.4 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042614
Mã NSX: RT0805BRB0763K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33.2 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041617
Mã NSX: RT0805WRD0733R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 63.4 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042615
Mã NSX: RT0805BRB0763R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041618
Mã NSX: RT0805WRD0733RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 649 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042616
Mã NSX: RT0805BRB07649KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 340 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041619
Mã NSX: RT0805WRD07340RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 680 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042617
Mã NSX: RT0805BRB07680KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34.8 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041620
Mã NSX: RT0805WRD0734K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 681 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042618
Mã NSX: RT0805BRB07681KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041621
Mã NSX: RT0805WRD0734KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 698 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042619
Mã NSX: RT0805BRB07698KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34.8 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041622
Mã NSX: RT0805WRD0734R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 698 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042620
Mã NSX: RT0805BRB07698RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041623
Mã NSX: RT0805WRD0734RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 69.8 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042621
Mã NSX: RT0805BRB0769R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 357 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041624
Mã NSX: RT0805WRD07357RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 715 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042622
Mã NSX: RT0805BRB07715KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 35.7 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041625
Mã NSX: RT0805WRD0735K7L

Số lượng / Giá