Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 37,881-37,900 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 95.3 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042643
Mã NSX: RT0805BRB0795R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.09 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041646
Mã NSX: RT0805WRD073K09L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 97.6 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042644
Mã NSX: RT0805BRB0797R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.16 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041647
Mã NSX: RT0805WRD073K16L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042645
Mã NSX: RT0805CRC0710RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.24 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041648
Mã NSX: RT0805WRD073K24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042646
Mã NSX: RT0805BRB0710RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.32 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041649
Mã NSX: RT0805WRD073K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042647
Mã NSX: RT0805BRC0710RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.3 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041650
Mã NSX: RT0805WRD073K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042648
Mã NSX: RT0805CRB0710RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.48 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041651
Mã NSX: RT0805WRD073K48L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042649
Mã NSX: RT0805WRC07100RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.57 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041652
Mã NSX: RT0805WRD073K57L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 102 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042650
Mã NSX: RT0805WRC07102KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.65 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041653
Mã NSX: RT0805WRD073K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 102 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042651
Mã NSX: RT0805WRC07102RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.6 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041654
Mã NSX: RT0805WRD073K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 105 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042652
Mã NSX: RT0805WRC07105KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.74 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041655
Mã NSX: RT0805WRD073K74L

Số lượng / Giá