Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 37,941-37,960 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 11.5 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042673
Mã NSX: RT0805WRC0711K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 44.2 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041676
Mã NSX: RT0805WRD0744K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.8 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042674
Mã NSX: RT0805WRC0711K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 44.2 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041677
Mã NSX: RT0805WRD0744R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042675
Mã NSX: RT0805WRC0711KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 453 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041678
Mã NSX: RT0805WRD07453RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.3 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042676
Mã NSX: RT0805WRC0711R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 45.3 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041679
Mã NSX: RT0805WRD0745K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.5 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042677
Mã NSX: RT0805WRC0711R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 45.3 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041680
Mã NSX: RT0805WRD0745R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.8 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042678
Mã NSX: RT0805WRC0711R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 464 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041681
Mã NSX: RT0805WRD07464RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042679
Mã NSX: RT0805WRC0711RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 46.4 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041682
Mã NSX: RT0805WRD0746K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 120 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042680
Mã NSX: RT0805WRC07120KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 46.4 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041683
Mã NSX: RT0805WRD0746R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 120 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042681
Mã NSX: RT0805WRC07120RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 470 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041684
Mã NSX: RT0805WRD07470RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 121 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042682
Mã NSX: RT0805WRC07121KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 475 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041685
Mã NSX: RT0805WRD07475RL

Số lượng / Giá