Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 37,961-37,980 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 121 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042683
Mã NSX: RT0805WRC07121RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47.5 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041686
Mã NSX: RT0805WRD0747K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 124 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042684
Mã NSX: RT0805WRC07124KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47.5 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041687
Mã NSX: RT0805WRD0747R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 124 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042685
Mã NSX: RT0805WRC07124RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041688
Mã NSX: RT0805WRD0747RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 127 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042686
Mã NSX: RT0805WRC07127KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 481 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041689
Mã NSX: RT0805WRD07481RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 127 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042687
Mã NSX: RT0805WRC07127RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 487 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041690
Mã NSX: RT0805WRD07487RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.1 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042688
Mã NSX: RT0805WRC0712K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 48.7 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041691
Mã NSX: RT0805WRD0748K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.4 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042689
Mã NSX: RT0805WRC0712K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 48.7 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041692
Mã NSX: RT0805WRD0748R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.7 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042690
Mã NSX: RT0805WRC0712K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 499 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041693
Mã NSX: RT0805WRD07499RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042691
Mã NSX: RT0805WRC0712KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 49.9 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041694
Mã NSX: RT0805WRD0749K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.1 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042692
Mã NSX: RT0805WRC0712R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 49.9 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041695
Mã NSX: RT0805WRD0749R9L

Số lượng / Giá