Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 37,981-38,000 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 12.4 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042693
Mã NSX: RT0805WRC0712R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.02 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041696
Mã NSX: RT0805WRD074K02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.7 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042694
Mã NSX: RT0805WRC0712R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.12 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041697
Mã NSX: RT0805WRD074K12L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042695
Mã NSX: RT0805WRC0712RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.22 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041698
Mã NSX: RT0805WRD074K22L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 130 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042696
Mã NSX: RT0805WRC07130KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.32 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041699
Mã NSX: RT0805WRD074K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 130 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042697
Mã NSX: RT0805WRC07130RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.3 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041700
Mã NSX: RT0805WRD074K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 133 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042698
Mã NSX: RT0805WRC07133KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.42 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041701
Mã NSX: RT0805WRD074K42L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 133 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042699
Mã NSX: RT0805WRC07133RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.48 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041702
Mã NSX: RT0805WRD074K48L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 137 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042700
Mã NSX: RT0805WRC07137KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.53 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041703
Mã NSX: RT0805WRD074K53L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 137 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042701
Mã NSX: RT0805WRC07137RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.64 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041704
Mã NSX: RT0805WRD074K64L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.3 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042702
Mã NSX: RT0805WRC0713K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.75 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041705
Mã NSX: RT0805WRD074K75L

Số lượng / Giá