Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 38,001-38,020 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 13.7 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042703
Mã NSX: RT0805WRC0713K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.87 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041706
Mã NSX: RT0805WRD074K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042704
Mã NSX: RT0805WRC0713KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 510 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041707
Mã NSX: RT0805WRD07510RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.3 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042705
Mã NSX: RT0805WRC0713R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 511 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041708
Mã NSX: RT0805WRD07511RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.7 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042706
Mã NSX: RT0805WRC0713R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51.1 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041709
Mã NSX: RT0805WRD0751K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042707
Mã NSX: RT0805WRC0713RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041710
Mã NSX: RT0805WRD0751KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 140 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042708
Mã NSX: RT0805WRC07140KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51.1 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041711
Mã NSX: RT0805WRD0751R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 140 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042709
Mã NSX: RT0805WRC07140RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041712
Mã NSX: RT0805WRD0751RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 143 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042710
Mã NSX: RT0805WRC07143KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 523 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041713
Mã NSX: RT0805WRD07523RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 143 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042711
Mã NSX: RT0805WRC07143RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 52.3 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041714
Mã NSX: RT0805WRD0752K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 147 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042712
Mã NSX: RT0805WRC07147KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 52.3 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041715
Mã NSX: RT0805WRD0752R3L

Số lượng / Giá