Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 38,061-38,080 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 160 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042733
Mã NSX: RT0805WRC07160RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.23 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041736
Mã NSX: RT0805WRD075K23L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 162 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042734
Mã NSX: RT0805WRC07162KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.36 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041737
Mã NSX: RT0805WRD075K36L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 162 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042735
Mã NSX: RT0805WRC07162RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.49 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041738
Mã NSX: RT0805WRD075K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 165 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042736
Mã NSX: RT0805WRC07165KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.62 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041739
Mã NSX: RT0805WRD075K62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 165 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042737
Mã NSX: RT0805WRC07165RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.6 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041740
Mã NSX: RT0805WRD075K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 169 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042738
Mã NSX: RT0805WRC07169KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.76 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041741
Mã NSX: RT0805WRD075K76L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 169 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042739
Mã NSX: RT0805WRC07169RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.9 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041742
Mã NSX: RT0805WRD075K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.2 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042740
Mã NSX: RT0805WRC0716K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 604 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041743
Mã NSX: RT0805WRD07604RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.5 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042741
Mã NSX: RT0805WRC0716K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 60.4 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041744
Mã NSX: RT0805WRD0760K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.9 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042742
Mã NSX: RT0805WRC0716K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 60.4 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041745
Mã NSX: RT0805WRD0760R4L

Số lượng / Giá