Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 38,081-38,100 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 16 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042743
Mã NSX: RT0805WRC0716KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 619 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041746
Mã NSX: RT0805WRD07619RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.2 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042744
Mã NSX: RT0805WRC0716R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 61.9 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041747
Mã NSX: RT0805WRD0761K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.5 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042745
Mã NSX: RT0805WRC0716R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 61.9 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041748
Mã NSX: RT0805WRD0761R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.9 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042746
Mã NSX: RT0805WRC0716R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 620 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041749
Mã NSX: RT0805WRD07620RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042747
Mã NSX: RT0805WRC0716RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 62 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041750
Mã NSX: RT0805WRD0762KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 174 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042748
Mã NSX: RT0805WRC07174KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 62 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041751
Mã NSX: RT0805WRD0762RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 174 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042749
Mã NSX: RT0805WRC07174RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 634 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041752
Mã NSX: RT0805WRD07634RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 178 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042750
Mã NSX: RT0805WRC07178KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 63.4 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041753
Mã NSX: RT0805WRD0763K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 178 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042751
Mã NSX: RT0805WRC07178RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 63.4 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041754
Mã NSX: RT0805WRD0763R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.4 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042752
Mã NSX: RT0805WRC0717K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 649 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041755
Mã NSX: RT0805WRD07649RL

Số lượng / Giá