Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 38,121-38,140 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 18.7 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042763
Mã NSX: RT0805WRC0718K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041766
Mã NSX: RT0805WRD0768RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042764
Mã NSX: RT0805WRC0718KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 698 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041767
Mã NSX: RT0805WRD07698RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.2 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042765
Mã NSX: RT0805WRC0718R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 69.8 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041768
Mã NSX: RT0805WRD0769K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.7 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042766
Mã NSX: RT0805WRC0718R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 69.8 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041769
Mã NSX: RT0805WRD0769R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042767
Mã NSX: RT0805WRC0718RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.04 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041770
Mã NSX: RT0805WRD076K04L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 191 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042768
Mã NSX: RT0805WRC07191KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.19 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041771
Mã NSX: RT0805WRD076K19L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 191 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042769
Mã NSX: RT0805WRC07191RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.2 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041772
Mã NSX: RT0805WRD076K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 196 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042770
Mã NSX: RT0805WRC07196KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.34 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041773
Mã NSX: RT0805WRD076K34L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 196 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042771
Mã NSX: RT0805WRC07196RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.49 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041774
Mã NSX: RT0805WRD076K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.1 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042772
Mã NSX: RT0805WRC0719K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.65 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041775
Mã NSX: RT0805WRD076K65L

Số lượng / Giá