Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 38,141-38,160 trong số 326,294 mục.
Điện trở dán 19.6 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042773
Mã NSX: RT0805WRC0719K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.81 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041776
Mã NSX: RT0805WRD076K81L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.1 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042774
Mã NSX: RT0805WRC0719R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.8 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041777
Mã NSX: RT0805WRD076K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.6 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042775
Mã NSX: RT0805WRC0719R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.98 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041778
Mã NSX: RT0805WRD076K98L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.02 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042776
Mã NSX: RT0805WRC071K02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 715 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041779
Mã NSX: RT0805WRD07715RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.05 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042777
Mã NSX: RT0805WRC071K05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 71.5 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041780
Mã NSX: RT0805WRD0771K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.07 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042778
Mã NSX: RT0805WRC071K07L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 71.5 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041781
Mã NSX: RT0805WRD0771R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.13 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042779
Mã NSX: RT0805WRC071K13L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 732 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041782
Mã NSX: RT0805WRD07732RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.15 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042780
Mã NSX: RT0805WRC071K15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 73.2 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041783
Mã NSX: RT0805WRD0773K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.18 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042781
Mã NSX: RT0805WRC071K18L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 73.2 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041784
Mã NSX: RT0805WRD0773R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.1 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042782
Mã NSX: RT0805WRC071K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041785
Mã NSX: RT0805WRD0775KL

Số lượng / Giá