Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 38,161-38,180 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 1.21 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042783
Mã NSX: RT0805WRC071K21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041786
Mã NSX: RT0805WRD0775RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.24 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042784
Mã NSX: RT0805WRC071K24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 768 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041787
Mã NSX: RT0805WRD07768RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.27 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042785
Mã NSX: RT0805WRC071K27L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 76.8 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041788
Mã NSX: RT0805WRD0776K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.2 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042786
Mã NSX: RT0805WRC071K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 76.8 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041789
Mã NSX: RT0805WRD0776R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.33 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042787
Mã NSX: RT0805WRC071K33L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 787 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041790
Mã NSX: RT0805WRD07787RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.37 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042788
Mã NSX: RT0805WRC071K37L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 78.7 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041791
Mã NSX: RT0805WRD0778K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.3 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042789
Mã NSX: RT0805WRC071K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 78.7 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041792
Mã NSX: RT0805WRD0778R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.43 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042790
Mã NSX: RT0805WRC071K43L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.15 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041793
Mã NSX: RT0805WRD077K15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.47 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042791
Mã NSX: RT0805WRC071K47L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.32 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041794
Mã NSX: RT0805WRD077K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.4 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042792
Mã NSX: RT0805WRC071K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.5 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041795
Mã NSX: RT0805WRD077K5L

Số lượng / Giá