Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 3,801-3,820 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 69.8 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005612
Mã NSX: RT0402FRE0769K8L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 69.8 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005613
Mã NSX: RT0402FRE0769R8L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 6.19 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005614
Mã NSX: RT0402FRE076K19L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 6.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005615
Mã NSX: RT0402FRE076K2L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 6.34 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005616
Mã NSX: RT0402FRE076K34L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 6.49 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005617
Mã NSX: RT0402FRE076K49L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 6.65 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005618
Mã NSX: RT0402FRE076K65L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 6.81 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005619
Mã NSX: RT0402FRE076K81L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 6.8 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005620
Mã NSX: RT0402FRE076K8L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 6.98 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005621
Mã NSX: RT0402FRE076K98L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 715 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005622
Mã NSX: RT0402FRE07715RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 71.5 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005623
Mã NSX: RT0402FRE0771K5L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 71.5 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005624
Mã NSX: RT0402FRE0771R5L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 732 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005625
Mã NSX: RT0402FRE07732RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 73.2 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005626
Mã NSX: RT0402FRE0773R2L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 750 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005627
Mã NSX: RT0402FRE07750RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 75 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005628
Mã NSX: RT0402FRE0775KL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 75 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005629
Mã NSX: RT0402FRE0775RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 787 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005630
Mã NSX: RT0402FRE07787RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 78.7 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005631
Mã NSX: RT0402FRE0778K7L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204