Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 38,181-38,200 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 1.54 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042793
Mã NSX: RT0805WRC071K54L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.68 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041796
Mã NSX: RT0805WRD077K68L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.58 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042794
Mã NSX: RT0805WRC071K58L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.87 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041797
Mã NSX: RT0805WRD077K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.5 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042795
Mã NSX: RT0805WRC071K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 806 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041798
Mã NSX: RT0805WRD07806RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.62 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042796
Mã NSX: RT0805WRC071K62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 80.6 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041799
Mã NSX: RT0805WRD0780K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.65 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042797
Mã NSX: RT0805WRC071K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 80.6 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041800
Mã NSX: RT0805WRD0780R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.69 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042798
Mã NSX: RT0805WRC071K69L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 820 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041801
Mã NSX: RT0805WRD07820RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.6 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042799
Mã NSX: RT0805WRC071K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 825 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041802
Mã NSX: RT0805WRD07825RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.74 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042800
Mã NSX: RT0805WRC071K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82.5 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041803
Mã NSX: RT0805WRD0782K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.78 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042801
Mã NSX: RT0805WRC071K78L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041804
Mã NSX: RT0805WRD0782KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.82 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042802
Mã NSX: RT0805WRC071K82L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82.5 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041805
Mã NSX: RT0805WRD0782R5L

Số lượng / Giá