Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 38,201-38,220 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 1.87 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042803
Mã NSX: RT0805WRC071K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041806
Mã NSX: RT0805WRD0782RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.8 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042804
Mã NSX: RT0805WRC071K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 845 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041807
Mã NSX: RT0805WRD07845RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.91 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042805
Mã NSX: RT0805WRC071K91L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 84.5 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041808
Mã NSX: RT0805WRD0784K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.96 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042806
Mã NSX: RT0805WRC071K96L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 84.5 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041809
Mã NSX: RT0805WRD0784R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042807
Mã NSX: RT0805WRC07200KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 866 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041810
Mã NSX: RT0805WRD07866RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042808
Mã NSX: RT0805WRC07200RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 86.6 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041811
Mã NSX: RT0805WRD0786K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 205 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042809
Mã NSX: RT0805WRC07205RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 86.6 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041812
Mã NSX: RT0805WRD0786R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20.5 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042810
Mã NSX: RT0805WRC0720K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 887 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041813
Mã NSX: RT0805WRD07887RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042811
Mã NSX: RT0805WRC0720KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 88.7 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041814
Mã NSX: RT0805WRD0788K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20.5 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042812
Mã NSX: RT0805WRC0720R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 88.7 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041815
Mã NSX: RT0805WRD0788R7L

Số lượng / Giá