Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 38,221-38,240 trong số 326,294 mục.
Điện trở dán 20 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042813
Mã NSX: RT0805WRC0720RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.06 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041816
Mã NSX: RT0805WRD078K06L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 210 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042814
Mã NSX: RT0805WRC07210RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.25 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041817
Mã NSX: RT0805WRD078K25L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 215 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042815
Mã NSX: RT0805WRC07215RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.2 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041818
Mã NSX: RT0805WRD078K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21.5 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042816
Mã NSX: RT0805WRC0721K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.45 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041819
Mã NSX: RT0805WRD078K45L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042817
Mã NSX: RT0805WRC0721KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.66 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041820
Mã NSX: RT0805WRD078K66L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21.5 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042818
Mã NSX: RT0805WRC0721R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.87 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041821
Mã NSX: RT0805WRD078K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042819
Mã NSX: RT0805WRC0721RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 909 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041822
Mã NSX: RT0805WRD07909RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042820
Mã NSX: RT0805WRC07220RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 90.9 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041823
Mã NSX: RT0805WRD0790R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 221 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042821
Mã NSX: RT0805WRC07221RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 91 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041824
Mã NSX: RT0805WRD0791RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 226 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042822
Mã NSX: RT0805WRC07226RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 931 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041825
Mã NSX: RT0805WRD07931RL

Số lượng / Giá