Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 38,241-38,260 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 22.1 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042823
Mã NSX: RT0805WRC0722K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 93.1 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041826
Mã NSX: RT0805WRD0793K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.6 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042824
Mã NSX: RT0805WRC0722K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 93.1 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041827
Mã NSX: RT0805WRD0793R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042825
Mã NSX: RT0805WRC0722KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 953 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041828
Mã NSX: RT0805WRD07953RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.1 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042826
Mã NSX: RT0805WRC0722R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 95.3 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041829
Mã NSX: RT0805WRD0795K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.6 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042827
Mã NSX: RT0805WRC0722R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 95.3 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041830
Mã NSX: RT0805WRD0795R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042828
Mã NSX: RT0805WRC0722RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 976 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041831
Mã NSX: RT0805WRD07976RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 232 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042829
Mã NSX: RT0805WRC07232RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 97.6 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041832
Mã NSX: RT0805WRD0797K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 237 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042830
Mã NSX: RT0805WRC07237RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 97.6 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041833
Mã NSX: RT0805WRD0797R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.2 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042831
Mã NSX: RT0805WRC0723K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.09 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041834
Mã NSX: RT0805WRD079K09L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.7 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042832
Mã NSX: RT0805WRC0723K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.31 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041835
Mã NSX: RT0805WRD079K31L

Số lượng / Giá