Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 38,261-38,280 trong số 326,294 mục.
Điện trở dán 23.2 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042833
Mã NSX: RT0805WRC0723R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.53 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041836
Mã NSX: RT0805WRD079K53L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.7 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042834
Mã NSX: RT0805WRC0723R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.76 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041837
Mã NSX: RT0805WRD079K76L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 240 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042835
Mã NSX: RT0805WRC07240RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 102 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041838
Mã NSX: RT0805BRB07102KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 243 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042836
Mã NSX: RT0805WRC07243RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 105 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041839
Mã NSX: RT0805BRB07105KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 249 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042837
Mã NSX: RT0805WRC07249RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 107 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041840
Mã NSX: RT0805BRB07107RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.3 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042838
Mã NSX: RT0805WRC0724K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.2 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041841
Mã NSX: RT0805BRB0710K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.9 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042839
Mã NSX: RT0805WRC0724K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.5 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041842
Mã NSX: RT0805BRB0710K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042840
Mã NSX: RT0805WRC0724KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.7 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041843
Mã NSX: RT0805BRB0710K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.3 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042841
Mã NSX: RT0805WRC0724R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 110 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041844
Mã NSX: RT0805BRB07110KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.9 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042842
Mã NSX: RT0805WRC0724R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 110 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041845
Mã NSX: RT0805BRB07110RL

Số lượng / Giá