Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 38,281-38,300 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 24 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042843
Mã NSX: RT0805WRC0724RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 115 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041846
Mã NSX: RT0805BRB07115RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 255 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042844
Mã NSX: RT0805WRC07255RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.3 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041847
Mã NSX: RT0805BRB0711K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 25.5 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042845
Mã NSX: RT0805WRC0725K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.5 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041848
Mã NSX: RT0805BRB0711K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 25.5 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042846
Mã NSX: RT0805WRC0725R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041849
Mã NSX: RT0805BRB0711KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 261 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042847
Mã NSX: RT0805WRC07261RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 120 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041850
Mã NSX: RT0805BRB07120KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 267 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042848
Mã NSX: RT0805WRC07267RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 120 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041851
Mã NSX: RT0805BRB07120RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.1 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042849
Mã NSX: RT0805WRC0726K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 121 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041852
Mã NSX: RT0805BRB07121RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.7 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042850
Mã NSX: RT0805WRC0726K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 127 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041853
Mã NSX: RT0805BRB07127RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.1 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042851
Mã NSX: RT0805WRC0726R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.1 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041854
Mã NSX: RT0805BRB0712K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.7 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042852
Mã NSX: RT0805WRC0726R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.4 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041855
Mã NSX: RT0805BRB0712K4L

Số lượng / Giá