Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 38,301-38,320 trong số 326,294 mục.
Điện trở dán 270 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042853
Mã NSX: RT0805WRC07270RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.7 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041856
Mã NSX: RT0805BRB0712K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 274 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042854
Mã NSX: RT0805WRC07274RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041857
Mã NSX: RT0805BRB0712KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27.4 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042855
Mã NSX: RT0805WRC0727K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.1 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041858
Mã NSX: RT0805BRB0712R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042856
Mã NSX: RT0805WRC0727KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041859
Mã NSX: RT0805BRB0712RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27.4 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042857
Mã NSX: RT0805WRC0727R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 130 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041860
Mã NSX: RT0805BRB07130RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042858
Mã NSX: RT0805WRC0727RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 133 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041861
Mã NSX: RT0805BRB07133RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 280 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042859
Mã NSX: RT0805WRC07280RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 137 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041862
Mã NSX: RT0805BRB07137KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 287 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042860
Mã NSX: RT0805WRC07287RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 137 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041863
Mã NSX: RT0805BRB07137RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28.7 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042861
Mã NSX: RT0805WRC0728K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.3 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041864
Mã NSX: RT0805BRB0713K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042862
Mã NSX: RT0805WRC0728KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.7 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041865
Mã NSX: RT0805BRB0713K7L

Số lượng / Giá