Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 38,321-38,340 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 28.7 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042863
Mã NSX: RT0805WRC0728R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041866
Mã NSX: RT0805BRB0713KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042864
Mã NSX: RT0805WRC0728RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.7 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041867
Mã NSX: RT0805BRB0713R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 294 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042865
Mã NSX: RT0805WRC07294RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 147 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041868
Mã NSX: RT0805BRB07147KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 29.4 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042866
Mã NSX: RT0805WRC0729K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 147 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041869
Mã NSX: RT0805BRB07147RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 29.4 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042867
Mã NSX: RT0805WRC0729R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.3 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041870
Mã NSX: RT0805BRB0714K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.05 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042868
Mã NSX: RT0805WRC072K05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.7 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041871
Mã NSX: RT0805BRB0714K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.15 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042869
Mã NSX: RT0805WRC072K15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041872
Mã NSX: RT0805BRB0714KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.1 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042870
Mã NSX: RT0805WRC072K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041873
Mã NSX: RT0805BRB07150KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.21 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042871
Mã NSX: RT0805WRC072K21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 154 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041874
Mã NSX: RT0805BRB07154RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.26 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042872
Mã NSX: RT0805WRC072K26L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.4 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041875
Mã NSX: RT0805BRB0715K4L

Số lượng / Giá