Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 38,361-38,380 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 2.74 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042883
Mã NSX: RT0805WRC072K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.5 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041886
Mã NSX: RT0805BRB0716R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.7 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042884
Mã NSX: RT0805WRC072K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 174 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041887
Mã NSX: RT0805BRB07174RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.87 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042885
Mã NSX: RT0805WRC072K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.4 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041888
Mã NSX: RT0805BRB0717K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.8 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042886
Mã NSX: RT0805WRC072K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.8 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041889
Mã NSX: RT0805BRB0717K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.94 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042887
Mã NSX: RT0805WRC072K94L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 182 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041890
Mã NSX: RT0805BRB07182RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042888
Mã NSX: RT0805WRC072KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.2 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041891
Mã NSX: RT0805BRB0718K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042889
Mã NSX: RT0805WRC07300RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.7 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041892
Mã NSX: RT0805BRB0718K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 301 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042890
Mã NSX: RT0805WRC07301RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041893
Mã NSX: RT0805BRB0718KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 309 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042891
Mã NSX: RT0805WRC07309RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 191 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041894
Mã NSX: RT0805BRB07191RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.1 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042892
Mã NSX: RT0805WRC0730K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.6 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041895
Mã NSX: RT0805BRB0719K6L

Số lượng / Giá