Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 38,381-38,400 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 30.9 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042893
Mã NSX: RT0805WRC0730K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.05 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041896
Mã NSX: RT0805BRB071K05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042894
Mã NSX: RT0805WRC0730KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.07 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041897
Mã NSX: RT0805BRB071K07L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.1 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042895
Mã NSX: RT0805WRC0730R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.13 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041898
Mã NSX: RT0805BRB071K13L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.9 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042896
Mã NSX: RT0805WRC0730R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.15 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041899
Mã NSX: RT0805BRB071K15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042897
Mã NSX: RT0805WRC0730RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.1 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041900
Mã NSX: RT0805BRB071K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 316 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042898
Mã NSX: RT0805WRC07316RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.21 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041901
Mã NSX: RT0805BRB071K21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 31.6 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042899
Mã NSX: RT0805WRC0731K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.24 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041902
Mã NSX: RT0805BRB071K24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 31.6 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042900
Mã NSX: RT0805WRC0731R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.27 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041903
Mã NSX: RT0805BRB071K27L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 324 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042901
Mã NSX: RT0805WRC07324RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.2 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041904
Mã NSX: RT0805BRB071K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 32.4 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042902
Mã NSX: RT0805WRC0732K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.33 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041905
Mã NSX: RT0805BRB071K33L

Số lượng / Giá