Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 38,401-38,420 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 32.4 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042903
Mã NSX: RT0805WRC0732R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.37 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041906
Mã NSX: RT0805BRB071K37L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042904
Mã NSX: RT0805WRC07330RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.3 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041907
Mã NSX: RT0805BRB071K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 332 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042905
Mã NSX: RT0805WRC07332RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.43 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041908
Mã NSX: RT0805BRB071K43L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33.2 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042906
Mã NSX: RT0805WRC0733K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.47 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041909
Mã NSX: RT0805BRB071K47L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042907
Mã NSX: RT0805WRC0733KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.4 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041910
Mã NSX: RT0805BRB071K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33.2 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042908
Mã NSX: RT0805WRC0733R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.54 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041911
Mã NSX: RT0805BRB071K54L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042909
Mã NSX: RT0805WRC0733RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.58 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041912
Mã NSX: RT0805BRB071K58L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 340 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042910
Mã NSX: RT0805WRC07340RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.5 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041913
Mã NSX: RT0805BRB071K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 348 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042911
Mã NSX: RT0805WRC07348RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.62 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041914
Mã NSX: RT0805BRB071K62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34.8 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042912
Mã NSX: RT0805WRC0734K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.65 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041915
Mã NSX: RT0805BRB071K65L

Số lượng / Giá