Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 38,421-38,440 trong số 326,294 mục.
Điện trở dán 34 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042913
Mã NSX: RT0805WRC0734KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.69 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041916
Mã NSX: RT0805BRB071K69L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34.8 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042914
Mã NSX: RT0805WRC0734R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.6 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041917
Mã NSX: RT0805BRB071K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042915
Mã NSX: RT0805WRC0734RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.72 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041918
Mã NSX: RT0805BRB071K72L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 357 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042916
Mã NSX: RT0805WRC07357RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.74 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041919
Mã NSX: RT0805BRB071K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 35.7 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042917
Mã NSX: RT0805WRC0735K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.82 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041920
Mã NSX: RT0805BRB071K82L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 35.7 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042918
Mã NSX: RT0805WRC0735R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.87 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041921
Mã NSX: RT0805BRB071K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 360 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042919
Mã NSX: RT0805WRC07360RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.8 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041922
Mã NSX: RT0805BRB071K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 365 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042920
Mã NSX: RT0805WRC07365RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.91 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041923
Mã NSX: RT0805BRB071K91L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36.5 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042921
Mã NSX: RT0805WRC0736K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.93 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041924
Mã NSX: RT0805BRB071K93L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042922
Mã NSX: RT0805WRC0736KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.96 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041925
Mã NSX: RT0805BRB071K96L

Số lượng / Giá