Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 38,441-38,460 trong số 326,294 mục.
Điện trở dán 36.5 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042923
Mã NSX: RT0805WRC0736R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041926
Mã NSX: RT0805BRB07200KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042924
Mã NSX: RT0805WRC0736RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041927
Mã NSX: RT0805BRB07200RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 374 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042925
Mã NSX: RT0805WRC07374RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041928
Mã NSX: RT0805BRB0720RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 37.4 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042926
Mã NSX: RT0805WRC0737K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 215 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041929
Mã NSX: RT0805BRB07215RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 37.4 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042927
Mã NSX: RT0805WRC0737R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21.5 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041930
Mã NSX: RT0805BRB0721K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 383 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042928
Mã NSX: RT0805WRC07383RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041931
Mã NSX: RT0805BRB0721KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 38.3 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042929
Mã NSX: RT0805WRC0738K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041932
Mã NSX: RT0805BRB07220RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 38.3 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042930
Mã NSX: RT0805WRC0738R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 221 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041933
Mã NSX: RT0805BRB07221KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 390 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042931
Mã NSX: RT0805WRC07390RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.1 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041934
Mã NSX: RT0805BRB0722K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 392 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042932
Mã NSX: RT0805WRC07392RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.6 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041935
Mã NSX: RT0805BRB0722K6L

Số lượng / Giá