Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 38,461-38,480 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 39.2 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042933
Mã NSX: RT0805WRC0739K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.9 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041936
Mã NSX: RT0805BRB0722K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042934
Mã NSX: RT0805WRC0739KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041937
Mã NSX: RT0805BRB0722KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39.2 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042935
Mã NSX: RT0805WRC0739R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.1 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041938
Mã NSX: RT0805BRB0722R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042936
Mã NSX: RT0805WRC0739RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041939
Mã NSX: RT0805BRB0722RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.01 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042937
Mã NSX: RT0805WRC073K01L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 232 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041940
Mã NSX: RT0805BRB07232RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.09 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042938
Mã NSX: RT0805WRC073K09L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.2 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041941
Mã NSX: RT0805BRB0723K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.16 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042939
Mã NSX: RT0805WRC073K16L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.7 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041942
Mã NSX: RT0805BRB0723K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.24 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042940
Mã NSX: RT0805WRC073K24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 240 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041943
Mã NSX: RT0805BRB07240KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.32 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042941
Mã NSX: RT0805WRC073K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 240 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041944
Mã NSX: RT0805BRB07240RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.3 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042942
Mã NSX: RT0805WRC073K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 243 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041945
Mã NSX: RT0805BRB07243RL

Số lượng / Giá