Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 38,481-38,500 trong số 326,294 mục.
Điện trở dán 3.48 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042943
Mã NSX: RT0805WRC073K48L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 249 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041946
Mã NSX: RT0805BRB07249RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.4 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042944
Mã NSX: RT0805WRC073K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.3 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041947
Mã NSX: RT0805BRB0724K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.57 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042945
Mã NSX: RT0805WRC073K57L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.9 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041948
Mã NSX: RT0805BRB0724K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.65 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042946
Mã NSX: RT0805WRC073K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041949
Mã NSX: RT0805BRB0724KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.6 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042947
Mã NSX: RT0805WRC073K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 25.5 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041950
Mã NSX: RT0805BRB0725K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.74 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042948
Mã NSX: RT0805WRC073K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 261 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041951
Mã NSX: RT0805BRB07261RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.83 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042949
Mã NSX: RT0805WRC073K83L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.1 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041952
Mã NSX: RT0805BRB0726K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.92 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042950
Mã NSX: RT0805WRC073K92L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.7 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041953
Mã NSX: RT0805BRB0726K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.9 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042951
Mã NSX: RT0805WRC073K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 270 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041954
Mã NSX: RT0805BRB07270RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042952
Mã NSX: RT0805WRC073KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 274 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041955
Mã NSX: RT0805BRB07274RL

Số lượng / Giá