Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 38,501-38,520 trong số 326,294 mục.
Điện trở dán 402 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042953
Mã NSX: RT0805WRC07402RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27.4 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041956
Mã NSX: RT0805BRB0727K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 40.2 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042954
Mã NSX: RT0805WRC0740K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041957
Mã NSX: RT0805BRB0727RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 40.2 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042955
Mã NSX: RT0805WRC0740R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 280 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041958
Mã NSX: RT0805BRB07280RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 412 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042956
Mã NSX: RT0805WRC07412RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28.7 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041959
Mã NSX: RT0805BRB0728K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 41.2 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042957
Mã NSX: RT0805WRC0741K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 294 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041960
Mã NSX: RT0805BRB07294RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 41.2 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042958
Mã NSX: RT0805WRC0741R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.05 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041961
Mã NSX: RT0805BRB072K05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 422 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042959
Mã NSX: RT0805WRC07422RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.1 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041962
Mã NSX: RT0805BRB072K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 42.2 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042960
Mã NSX: RT0805WRC0742K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.21 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041963
Mã NSX: RT0805BRB072K21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 42.2 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042961
Mã NSX: RT0805WRC0742R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.26 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041964
Mã NSX: RT0805BRB072K26L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 430 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042962
Mã NSX: RT0805WRC07430RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.2 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041965
Mã NSX: RT0805BRB072K2L

Số lượng / Giá