Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 38,521-38,540 trong số 326,294 mục.
Điện trở dán 432 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042963
Mã NSX: RT0805WRC07432RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.32 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041966
Mã NSX: RT0805BRB072K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43.2 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042964
Mã NSX: RT0805WRC0743K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.37 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041967
Mã NSX: RT0805BRB072K37L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042965
Mã NSX: RT0805WRC0743KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.43 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041968
Mã NSX: RT0805BRB072K43L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43.2 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042966
Mã NSX: RT0805WRC0743R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.49 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041969
Mã NSX: RT0805BRB072K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042967
Mã NSX: RT0805WRC0743RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.4 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041970
Mã NSX: RT0805BRB072K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 442 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042968
Mã NSX: RT0805WRC07442RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.55 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041971
Mã NSX: RT0805BRB072K55L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 44.2 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042969
Mã NSX: RT0805WRC0744K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.61 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041972
Mã NSX: RT0805BRB072K61L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 44.2 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042970
Mã NSX: RT0805WRC0744R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.67 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041973
Mã NSX: RT0805BRB072K67L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 45.3 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042971
Mã NSX: RT0805WRC0745K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.74 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041974
Mã NSX: RT0805BRB072K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 45.3 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042972
Mã NSX: RT0805WRC0745R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.7 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041975
Mã NSX: RT0805BRB072K7L

Số lượng / Giá