Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 38,541-38,560 trong số 326,294 mục.
Điện trở dán 464 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042973
Mã NSX: RT0805WRC07464RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.8 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041976
Mã NSX: RT0805BRB072K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 46.4 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042974
Mã NSX: RT0805WRC0746K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.94 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041977
Mã NSX: RT0805BRB072K94L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 46.4 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042975
Mã NSX: RT0805WRC0746R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041978
Mã NSX: RT0805BRB072KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 470 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042976
Mã NSX: RT0805WRC07470RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041979
Mã NSX: RT0805BRB07300RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 475 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042977
Mã NSX: RT0805WRC07475RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 301 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041980
Mã NSX: RT0805BRB07301RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47.5 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042978
Mã NSX: RT0805WRC0747K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 309 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041981
Mã NSX: RT0805BRB07309KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042979
Mã NSX: RT0805WRC0747KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.1 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041982
Mã NSX: RT0805BRB0730K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47.5 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042980
Mã NSX: RT0805WRC0747R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.9 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041983
Mã NSX: RT0805BRB0730K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042981
Mã NSX: RT0805WRC0747RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041984
Mã NSX: RT0805BRB0730KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 481 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042982
Mã NSX: RT0805WRC07481RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.1 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041985
Mã NSX: RT0805BRB0730R1L

Số lượng / Giá