Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 38,561-38,580 trong số 326,294 mục.
Điện trở dán 487 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042983
Mã NSX: RT0805WRC07487RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 316 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041986
Mã NSX: RT0805BRB07316RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 48.7 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042984
Mã NSX: RT0805WRC0748K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 31.6 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041987
Mã NSX: RT0805BRB0731K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 48.7 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042985
Mã NSX: RT0805WRC0748R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 31.6 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041988
Mã NSX: RT0805BRB0731R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 499 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042986
Mã NSX: RT0805WRC07499RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 324 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041989
Mã NSX: RT0805BRB07324KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 49.9 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042987
Mã NSX: RT0805WRC0749K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 32.4 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041990
Mã NSX: RT0805BRB0732K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 49.9 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042988
Mã NSX: RT0805WRC0749R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041991
Mã NSX: RT0805BRB07330KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.02 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042989
Mã NSX: RT0805WRC074K02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041992
Mã NSX: RT0805BRB07330RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.12 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042990
Mã NSX: RT0805WRC074K12L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 332 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041993
Mã NSX: RT0805BRB07332KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.22 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042991
Mã NSX: RT0805WRC074K22L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 332 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041994
Mã NSX: RT0805BRB07332RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.32 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042992
Mã NSX: RT0805WRC074K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33.2 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041995
Mã NSX: RT0805BRB0733K2L

Số lượng / Giá